Myyjähaku

Tuomaan Markkinat järjestetään Helsingin Senaatintorilla joulukuussa 6.–22.12.2019. Markkinat ovat avoinna arkisin ti–pe klo 11–20 ja viikonloppuisin la–su klo 10–20. Maanantaisin markkinat ovat suljettu.

Hakukriteerit ja yksityiskohtaiset tiedot myyntipaikoista löytyvät hakuohjeista.

***

Tomasmarknaden ordnas på Senatstorget i Helsingfors 6.-22.12.2019. Marknaden är öppen vardagar ti-fre kl. 11-20 och under veckosluten lö-sö kl. 10-20. Marknaden är stängd på måndagar.
Urvalskriterier och tilläggsuppgifter om försäljningsplatser finns i ansökningsanvisningarna.

***

The Helsinki Christmas Market will be held this year in Helsinki’s Senate Square from 6-22 December 2019. The market will be open Tuesday-Friday 11am-8pm and Saturday-Sunday 10am-8pm. The market will be closed on Mondays.

The application criteria and further information about market stalls can be found in the application guidelines.

Hakuaika päättyy 30.8.2019.

 1. Lue tapahtuman hakuohje. Hakuohjeita on kolme kappaletta: Lahjakujille, Ruokapihalle ja sisäravintolaan.
 2. Kerää tarvittavat liitteet hakemustasi varten (katso liitteet hakuohjeista)
 3. Täytä sähköinen hakulomake, joka löytyy selattaessa sivua alaspäin. Voit myös tulostaa hakulomakkeen ja lähettää sen postitse osoitteeseen: Helsingin tapahtumasäätiö, Kalevankatu 6, 00100 Helsinki
 4. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää hakuun liittyen ota yhteyttä: tuomaanmarkkinat@eventshelsinki.fi

***

Ansökningstiden går ut 30.8.2019

 1. Läs ansökningsanvisningar för evenemanget. Ansökningsanvisningar (3 st.) finns för julklapssgränden, matgården och inomhusrestaurangen.
 2. Samla ihop behövliga bilagor till din ansökan (se bilagor i ansökningsanvisningarna)
 3. Du kan även skriva ut ansökningsblanketten och sända den via post till adress: Helsingfors evenemangsstiftelse sr, Kalevagatan 6, 00100 Helsingfors
 4. Om du har frågor angående ansökan, kontakta oss: tuomaanmarkkinat@eventshelsinki.fi

***

The deadline for applications is 30 August 2019.

 1. Start by reading the application guidelines. There are three versions: For gift products, for the food yard and for indoor restaurants.
 2. Gather all the information you will need to supply with your application (refer to the application guidelines to see what attachments are needed).
 3. Fill in the online application form, which you will find by scrolling down this page. You can also print out the application form and sent it by post to: Helsingin tapahtumasäätiö, Kalevankatu 6, 00100 Helsinki
 4. If you have any questions regarding the application process, don’t hesitate to contact us: tuomaanmarkkinat@eventshelsinki.fi

 

HAKUOHJEET/ ANSÖKNINGSANVISNINGAR/ APPLICATION GUIDELINES

Lahjakujat – lahjatavarat ja pakatut elintarvikkeet
Julklappsgränden – presentartiklar och färdigförpackade livsmedel
Gift Alleys – gift products and packaged foods

Ruokapiha – paikan päällä syötävä ruoka
Mat gård – mat som kan avnjutas på plats
Food Yard – food that can be eaten on the spot

Sisäravintola – ravintolapaikka sisäistumapaikoilla
Restaurang – restaurangplats med inomhus sittplatser
Restaurant – restaurants with indoor seating

Tuomaan Markkinat ei luovuta antamianne tietoja kolmansille osapuolille (EU:n tietosuoja-asetus, GDPR).

***

Tomasmarknaden överlämnar inte personuppgifter till andra parter (EU:s direktiv om skydd av personuppgifter, GDPR).

***

The Helsinki Christmas Market does not disclose the information you have provided to third parties (GDPR).