Ansvarsfullhet och tillgänglighet

Ansvarsfulla julgåvor

På Tomasmarknaden, som ordnas i centrum av Helsingfors, erbjuder 80 inhemska primärproducenter och småhantverkare sina unika produkter som är ett ansvarsfullt alternativ till massproducerade presentartiklar och prydnadssaker. Här finns gåvor för var och en, från handgjorda leksaker och ljus till matgåvor som tillretts av småproducenter. Försäljarna på marknaden saluför produkter som är av hög kvalitet, inhemska och ekologiska såväl i fråga om råvaror, tillverkningsprocess som förpackningar. 

Tomasmarknaden är med i MyHelsinkis tjänst Think Sustainably och marknadens miljöpåverkan bedöms enligt certifikatet Ekokompassen.

Rena smaker

Jultorgets restauranggård satsar framför allt på ekologiska och närproducerade råvaror samt rättvisemärkta produkter. Restaurangaktörerna har valts ut med beaktande av utbudet av vegetariska och veganska alternativ och olika kostbegränsningar.

Värme och ljus på ett ekologiskt sätt

Alla stugor och inomhusutrymmen på Tomasmarknaden värms upp med elvärmare. På marknaden används ekoel och all belysning utgörs av energisnåla ledlampor.

Vi gör gott

Försäljarna på Tomasmarknaden har möjlighet att skänka alla överblivna produkter till Hurstis julinsamling som går till den julfest för mindre bemedlade som ordnas på Mässcentrum. Även marknadsbesökarna kan, utöver sina egna inköp, skaffa en julgåva till en fattig familj. Socialverket i Helsingfors ser sedan till att gåvorna kommer fram till de behövande. Man kan låta paketera sina gåvor vid Finlands Röda Kors paketeringstjänst och pengarna som tjänsten inbringar doneras till FRK:s krisarbete.

Återvinning, återanvändning och logistik

På restauranggården används endast biologiskt nedbrytbara engångskärl och produktförpackningar. Säsongens heta drycker serveras inte i engångsmuggar utan kan avnjutas ur Tomasmarknadens emaljmugg som finns att köpa, eller ur en egen vanlig mugg. För att minska på matsvinnet har våra aktörer fokuserat på några noggrant utvalda matportioner. På Tomasmarknaden används också appen ResQ Club med hjälp av vilken vilken vem som helst kan rädda osåld mat. Utöver bioavfall har marknaden sortering av glasflaskor, energiavfall, trä, metall, papper och papp. De enda avfallskärlen för blandavfall finns på toaletterna. 

I Tomasmarknadens materialanskaffning, skyltning och områdesplanering har man fäst uppmärksamhet vid återanvändning av material. I dekoren gynnas begagnat material samt hyrda konstruktioner och anordningar. Tomasmarknadens karusell som varje år gläder besökarna kommer i år från Åbo och inte från Holland och fraktutsläppen är därför betydligt mindre. 

God Jul till alla och envar

Julefröjd och julefrid tillkommer oss alla oberoende av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller sexuell inriktning. Därför är var och en välkommen till Tomasmarknaden just sådan som hen är. Tomasmarknaden är ett evenemang fritt från diskriminering och vi förutsätter att hela personalen samt alla marknadspartner och underleverantörer förbinder sig till principerna för jämställdhet, rättvisa och likvärdighet.

Tillgänglighet och hinderfrihet

Vi rekommenderar att man kommer till marknaden till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Den närmaste metrostationen är Helsingfors universitet och spårvagnarna 2, 4, 5 och 7 stannar vid Senatstorgets hållplats. Senatstorget ligger inom HRT:s A-zon. Man kan också promenera på 10 minuter från Järnvägstorget till Senatstorget. Cykelparkering finns längs de kanter av torget som vetter mot kyrkan och mot Alexandersgatan. Ruttanvisningar för kollektivtrafiken finns på webben på adressen www.hsl.fi/sv

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att Tomasmarknaden ska vara tillgänglig och utvecklar fortlöpande marknadstjänsterna i en alltmer hinderfri riktning. Vid marknadsområdets ingångar, i Senatstorgets hörn och vid mitten av torget på Alexandersgatans sida finns utjämnade trösklar vid övergångsställena. Inomhusrestaurangen har en fast monterad ramp. De täckta sittplatserna i mitten av restauranggården är tyvärr inte hinderfria, men på restauranggården finns ett bord på lämplig höjd för dem som använder rullstol. Handikapptoaletter finns på evenemangsplatsen och restauranggården. Vi tar också hänsyn till dem som har WC-pass. Du kan skriva ut tillgänglighetskartan och ta den med dig.

Evenemanget De vackraste julsångerna på öppningsdagen 6.12 kl. 14.00 tolkas till teckenspråk.

Säkerhet 

Marknaden och dess säkerhetsplan samordnas i tätt samarbete med myndigheterna och proffs inom säkerhetsbranschen. I händelse av eventuella problemsituationer eller sjukdomsanfall, eller om man observerar olämpligt uppförande, ber vi besökarna vända sig till närmaste säkerhetsperson. Medlemmarna av marknadens säkerhetsteam har första hjälpen-utbildning.