Rannan lelupaja Loppi

Rannan Lelupaja har redan i 40 år tillverkat mjuka handdockor som rönt stor framgång även utomlands. Människor i alla åldrar älskar de förtjusande och sympatiska djurhanddockorna som tillverkas för hand av Helvi Ranta.


facebook/rannanlelupaja