Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §. Laatimispäivä 30.1.2019, päivitetty 20.7.2021.

Helsingin tapahtumasäätiö sr
Kaasutehtaankatu 1 / 19
00540 Helsinki
Y-tunnus 0224232-9

Creuna Finland Oy Ab
Merimiehenkatu 36D
00150 Helsinki
Y-tunnus 2357783-0

Rekisterin pitäjä

Helsingin tapahtumasäätiö sr, Creuna Finland Oy Ab

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö
Emma Abendstein
Kaasutehtaankatu 1 / 19, 00540 Helsinki
emma.abendstein(a)eventshelsinki.fi
+358 40 519 3407

Rekisterin nimi

Tuomaan Markkinoiden myyjärekisteri

Tietojen käsittelyn lailliset perusteet

Henkilötietojen käsittelyn kolme tärkeintä laillista perustetta ovat (1) saamamme suostumus, (2) tekemämme sopimus ja (3) oikeutetut etumme.

Henkilötietojen kerääminen perustuu yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista:

  • Olemme saaneet ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.
  • Käsittely on tarpeen Helsingin tapahtumasäätiön kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä (”sopimukseen perustuva tarve”).
  • Käsittely on oikeutetun etumme mukaista liiketoimintamme hoitamiseen liittyvistä syistä.

Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä emma.abendstein(a)eventshelsinki.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja kerätään, jotta Tuomaan Markkinoille ja sen ohjelmaan osallistumisesta kiinnostuneisiin toimijoihin voidaan olla yhteydessä. Henkilöille voidaan kertoa Tuomaan Markkinoiden myyjä- ja ravintolahausta ja sen eri vaiheista, kutsua ilmoittautumaan ohjelmaan sekä antamaan palautetta tapahtuman jälkeen. Yleisellä palautelomakkeella kerättyjä tietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen henkilökohtaisesti palautteen antajalle. Kävijäkyselyllä kerättyjä tietoja käytetään vain palkintojen arvontaan vastanneiden (ja yhteystietonsa jättäneiden) kesken.

Rekisterin tietosisältö

Tuomaan Markkinoille mukaan hakevilta ja siihen osallistuvilta toimijoilta kerättyihin tietoihin kuuluvat organisaation tai toimijan nimi, yhteyshenkilön nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, www-osoite sekä mahdolliset muut verkko-osoitteet. Tapahtuman osalta kerätään tuotetietoja, aikataulutietoja, valokuvia sekä kuvaajan nimi. Palautelomakkeella lähetetyistä viesteistä kerätään ainoastaan nimi ja sähköposti. Kävijäkyselyyn vastanneilta ja yhteystietonsa jättäneiltä kerätään nimi ja sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu käyttäjien verkkolomakkeeseen annettujen tietojen pohjalta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.