Ansvarsfullhet

Ansvarsfulla julgåvor

Tomasmarknaden är ett ansvarsfullt julevenemang och dess miljöeffekter utvärderas med hjälp av certifikatet Ekokompassen. I restaurangverksamheten på marknaden används endast biologiskt nedbrytbara kärl, och alla aktörer på marknaden försöker begränsa avfallsmängderna till ett minimum och källsorterar allt avfall. Förnybar energi används för att värma upp försäljningsstugorna och driva karusellen.

På Tomasmarknaden fäster vi särskild uppmärksamhet vid coronasäkerheten. Marknadsområdet har planerats så att det är så luftigt och rymligt som möjligt, och arrangörerna önskar att kunderna utnyttjar marknadens långa öppettider fullt ut. Vi fäster också särskild uppmärksamhet vid hygien och städning.

Bild: Jussi Hellsten