Ansvarsfullhet

Ansvarsfulla julgåvor

Tomasmarknaden är ett ansvarsfullt julevenemang och dess miljöeffekter utvärderas med hjälp av certifikatet Ekokompassen. I restaurangverksamheten på marknaden används endast biologiskt nedbrytbara kärl, och alla aktörer på marknaden försöker begränsa avfallsmängderna till ett minimum och källsorterar allt avfall. Förnybar energi används för att värma upp försäljningsstugorna och driva karusellen.

Bild: Jussi Hellsten