Instruktioner för trygga besök på marknaden

Tomasmarknaden har vidtagit många åtgärder för att besöken på marknaden ska vara trygga för alla. Vi följer upp och iakttar de aktuella coronaanvisningarna.

Marknadsområdet på Senatstorget har planerats så att det är luftigare och rymligare än någonsin, så att det blir lättare att hålla säkerhetsavstånden. Vi ber att allmänheten och säljare kommer till platsen endast om de är friska och att de iakttar både säkerhetsavstånden och god hand- och hosthygien. Säljarna på marknaden använder mask eller arbetar bakom skyddsplexiglas. Vi uppmanar också besökarna att använda mask under besök på marknaden. I området finns handsprit och på toaletterna finns möjlighet till handtvätt.

Vi önskar att besökarna utnyttjar marknadens öppettider fullt ut och kommer till marknaden under lugnare tidpunkter, till exempel på vardagar, om det är möjligt. I år ordnar Tomasmarknaden inget kompletterande program som kan leda till tillfälliga ansamlingar av många besökare. Vid eventuell rusning ger vår evenemangspersonal besökarna instruktioner om hur de ska röra sig i området och använda marknadens in- och utgångar.

På torget finns två restaurang- och cafégårdar utomhus. I dessa områden har bordsytorna en antibakteriell ytbehandling. Besökarna kan också ta med sig mat från marknaden. I karusellen, som är en storfavorit bland barn, iakttas säkerhetsavstånd i köerna till karusellen och under själva åken. Karusellens ytor städas effektiviserat och även de har ytbehandlats antibakteriellt.

Vänligen iaktta följande anvisningar på marknaden.

1. Kom inte till marknaden om du är sjuk eller känner av symtom som eventuellt pekar på coronaviruset.

2. Iaktta god handhygien.

3. Hosta och nys i ärmen eller i en näsduk.

4. Håll tillräckliga säkerhetsavstånd. Vi rekommenderar ett avstånd på 1–2 meter till nästa person.

5. Använd ansiktsmask, om det är möjligt.

6. Undvik att röra vid produkterna i onödan och betala helst med kort i stället för med kontanter.

Välkommen på trygg julshopping!


Bild: Jussi Hellsten